1 Aug 2017

Knižnica, škola čítania, klub čitateľov a autorov, internetový časopis, konferencia, festival

„Postoj, chvíľa, si krásna.“ J. W. Goethe

Otvárame priestor na zdieľanie myšlienok, predstáv a skúseností.

Nazvali sme ho kabinetom, keďže je v budove bývalej školy, nie je veľký a chceme v ňom uchovávať hodnotné, starostlivo vyberané knihy, ale aj recepty na pomalé čítanie a interpretáciu textov i skutočnosti. Budú sa u nás stretávať kultivovaní ľudia na najvyššej úrovni slušnosti a porozumenia (tak ako ideálny vládny kabinet).

Väčšina z nás sa vo všetkých sférach života usiluje o rýchlosť a efektivitu. Radi by sme boli výnimkou potvrdzujúcou pravidlo, komplementárnym doplnením a vyvažujúcou silou, preto upozorňujeme na hodnotu pomalosti.

Pod pomalosťou nemáme na mysli lenivosť a nedvižnosť, ale ani meditáciu či zastavenie.

Pomalosť je metóda, skúška ohňom, test. V našich očiach je pomalosť nevyhnutným základom na vytvorenie živej, pulzujúcej komunity.

Komunitu chápeme ako spoločenstvo ľudí. Ich spo...

Please reload

  • Facebook B&W
 Čerstvé články: 

February 21, 2018

February 5, 2018

January 21, 2018

Please reload

 Kľúčové slová: 
Please reload

© 2017 by Viktor Suchý. Proudly created with Wix.com

  • Facebook B&W
  • Twitter B&W
  • Instagram B&W