Upupa epops, o. z.

KABINET POMALOSTI

knižnica, škola čítania, klub čitateľov a autorov, internetový časopis

 

Zriaďovateľ: Nadácia Cvernovka


Prevádzkovateľ: Občianske združenie Upupa epops


Jeho cieľom je rozvoj kultúry čítania a komunikácie. Prostredníctvom prednášok, seminárov, diskusií a webovej platformy (časopisu) chceme vytvárať predpoklady pre zmysluplné (nie účelové) formy analýzy a interpretácie nielen literárnych textov.

 

Osobitným cieľom združenia je prispieť k rozvoju myslenia a kultúry v každodennom živote ľudí. Skúmaním zrýchľovania a jeho dopadu na život človeka chceme obrátiť pozornosť na nevyhnutnosť spomalenia ako predpokladu kvalitného života. Podpora pomalého životného štýlu bude orientovaná na kreativitu, zdravie, ekológiu a trvalo udržateľný život bez zbytočného stresu (v myslení, umeleckej tvorbe, bývaní či stravovaní).

Viktor Suchý (1976) bol učiteľom slovenčiny (PdF UK, Gymnázium Metodova), kníhkupcom (Ex Libris, Artforum), redaktorom OSi, Slova a Kultúrneho života, pôsobí ako editor a recenzent. Vo vydavateľstve Modrý Peter mu v lete 2017 vyšla debutová básnická zbierka Básne o počasí. Na základoch knižnice starého otca za 20 rokov vybudoval fond 3.000 vyberaných zväzkov, ktoré sa rozhodol zdieľať s vnímavými čitateľmi. V roku 2003 obhájil diplomovú prácu Objavovanie pomalosti a stal sa lentológom – teoretikom i praktikom umenia pomalosti.

Juraj Briškár (1964). Pôsobil na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Prešove a na Segedínskej univerzite. Prednáša na Inštitúte slovakistiky a mediálnych štúdií PU v Prešove.
Vydal knihy aforizmov Mlčanie (1994), Chôdza v Oriente (1998), Autumnal furniture (2002), Symetrické pozorovania (2011), knihy esejí Elementárne situácie v literatúre (2005), Poetika zmyslového vnímania (2014) a prózu Sprievodca nezrozumiteľnosťou (2014; finalista Anasoft litera). Chystá básnickú zbierku. Je autorom projektu Školy pomalého čítania, ktorá bude pôsobiť v rámci Kabinetu pomalosti. Pripravuje internetový časopis.

Eva Braxatorisová (1976) vyštudovala knihovníctvo a Právnickú fakultu UK, ako advokátka sa venuje rodinnému právu.