KABINET POMALOSTI


Knižnica, škola čítania, klub čitateľov a autorov, internetový časopis, konferencia, festival

„Postoj, chvíľa, si krásna.“ J. W. Goethe

Otvárame priestor na zdieľanie myšlienok, predstáv a skúseností.

Nazvali sme ho kabinetom, keďže je v budove bývalej školy, nie je veľký a chceme v ňom uchovávať hodnotné, starostlivo vyberané knihy, ale aj recepty na pomalé čítanie a interpretáciu textov i skutočnosti. Budú sa u nás stretávať kultivovaní ľudia na najvyššej úrovni slušnosti a porozumenia (tak ako ideálny vládny kabinet).

Väčšina z nás sa vo všetkých sférach života usiluje o rýchlosť a efektivitu. Radi by sme boli výnimkou potvrdzujúcou pravidlo, komplementárnym doplnením a vyvažujúcou silou, preto upozorňujeme na hodnotu pomalosti.

Pod pomalosťou nemáme na mysli lenivosť a nedvižnosť, ale ani meditáciu či zastavenie.

Pomalosť je metóda, skúška ohňom, test. V našich očiach je pomalosť nevyhnutným základom na vytvorenie živej, pulzujúcej komunity.

Komunitu chápeme ako spoločenstvo ľudí. Ich spolunažívanie, spoločnú prácu, vzájomnú komunikáciu, zdieľanie priestoru, času, predmetov, myšlienok a emócií. Základným predpokladom vzniku komunity je spomalenie. Platí to v prírode, pri ceste vody krajinou, kde sa komunita (rastliny a živočíchy) nevytvára pozdĺž kanála, ale v záhyboch rieky a okolo jazera. Čím je voda pomalšia, tým bohatší a rušnejší život v nej a okolo nej pulzuje. Podobne v ľudskej spoločnosti, komunita vzniká skôr v škole, kde sa číta pomaly a opakovane. Nevznikne na železničnej stanici alebo vo vlaku, kde sa číta rýchlo a povrchne. Nevznikne ani v hypermarkete, kde sa vystriedajú tisíce zákazníkov, skôr v galérii, kde sa stretne niekoľko desiatok návštevníkov. Aj správna dovolenka je rýchlou cestou do pomalých destinácií.

Mnohé štúdie z celého sveta dokazujú: čím menej dopravy v určitej oblasti a čím je pomalšia, tým väčší spoločenský kontakt majú jej obyvatelia. Komunitu teda netvoria vodiči, ale chodci. Respektíve vodiči, ktorí vystúpili z áut a stali sa chodcami.

Rýchlosť je výborná, užitočná vec. No rýchla má byť technika (internet, vlaky, prístroje, telefonické spojenie), aby človek mohol spomaliť. Technika nás oslobodzuje od rýchlosti a my si môžeme v expresnom dopravnom prostriedku sadnúť a otvoriť knihu, debatovať. Najväčšiu mzdu dostávajú nie fyzicky pracujúci, dynamickí zamestnanci, ale tí, ktorí v práci sedia – takpovediac – s nohou preloženou cez nohu. Fyzické spomalenie prináša rýchlejšie a kvalitnejšie myslenie. Pri myslení treba zacieliť a sústrediť svoju pozornosť. Byť plne prítomní a nerozptyľovať sa, ako to jedným slovom vyjadruje celosvetovo rozšírený prístup mindfullness. Takýto prístup nám umožňuje robiť správne rozhodnutia.

Našou ambíciou a prirodzenou úlohou je spojiť ľudí rôznych profesií, veku a vzdelania s cieľom rozvíjať spoluprácu a porozumenie medzi nimi. Obraciame sa na zamestnancov a návštevníkov Novej Cvernovky, na obyvateľov štvrte, v ktorej pôsobíme, na širokú kultúrnu verejnosť Bratislavy i Slovenskej republiky.

Všetci sú vítaní, nikto nie je vylúčený. Deti u nás nemusia len počúvať, môžu aj prednášať a učiť nás, dospelých. Seniori – tí najmúdrejší a najskúsenejší z nás – budú vypočutí a ocenení. Sprostredkujeme im sociálny kontakt s deťmi a mladými, ktorý im tak veľmi chýba. V prostredí, kde sa ľudia poznajú, priateľsky a zdvorilo spolu komunikujú, ubúda hnevu, smútku a agresivity. Ľahšie sa darí slušnosti, rešpektu a pokojnej atmosfére.

Uvedomujeme si, že cieľom knižnice nie je zhromaždiť množstvo kníh, ale zdieľať niekoľko najlepších textov, ktoré sa nedajú čítaním vyčerpať, no stále budú priťahovať čitateľov pokúšajúcich sa nanovo ich interpretačne objavovať.

Kabinet pomalosti má ambíciu sa od ostatných knižníc odlíšiť tým, že nebude inštitúciou, ale miestom, kde sa dá žiť a premýšľať. Nezameriava sa na výkon a účel, ale na potešenie a dobrodružstvo hľadania významu a zmyslu.

Radi by sme inšpirovali a posmelili vnímavých rýchlych ľudí, aby sa nebáli zvoľniť a spomaliť.

Otvárame v novembri 2017.

#pomalosť #kabinet #komunita #škola #knižnica #klub

Čerstvé články:
Kľúčové slová:
No tags yet.

© 2017 by Viktor Suchý. Proudly created with Wix.com

  • Facebook B&W
  • Twitter B&W
  • Instagram B&W